O nas

O nas i naszym ośrodku

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w Wejherowie od 1991 r., jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

Oferuje pełen zakres terapii ambulatoryjnej osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz udziela wsparcia psychologicznego ofiarom przemocy domowej.

Podstawą funkcjonowania Ośrodka jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przyjmujemy wszystkich chętnych, niezależnie od miejsca zamieszkania.

 

 

Zasadniczą funkcją Ośrodka jest terapia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Realizujemy także szereg innych zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, działalności profilaktycznej oraz szkoleń w dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Najważniejsze osiągnięcia Ośrodka to: