Czas oczekiwania na terapię

Ośrodek prowadzi listy osób oczekujących na poszczególne rodzaje terapii z Narodowego Funduszu Zdrowia