Czas oczekiwania na terapię

Ośrodek prowadzi listy osób oczekujących na poszczególne rodzaje terapii:

  • terapia dla osób uzależnionych od alkoholu – ok. 15 miesięcy
  • terapia dla osób współuzależnionych – ok. 15 miesięcy
  • terapia DDA – ok. 6-7 lat