Jeżeli picie stało się dla Ciebie problemem ...

.. to wcale nie musi oznaczać, że jesteś uzależniony....

Dowiedz się więcej Napisz do nas

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w Wejherowie od 1991r.,
jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Oferuje pełen zakres terapii ambulatoryjnej osób
uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz udziela wsparcia psychologicznego
ofiarom przemocy domowej.

Podstawą funkcjonowania Ośrodka jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjmujemy
wszystkich chętnych, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Napisz do nas

Program terapii rodzin

01

PROGRAM TERAPII DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

02

PROGRAM TERAPII DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

03

PROGRAM TERAPII DLA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)

Aktualności

Informacje i wydarzenia w naszym Ośrodku

Kto dzisiaj jest najbardziej zagrożony alkoholizmem?

Z badań (Diagnozy Społecznej 2013) wynika, że bardzo narażeni są lekarze – 11,3 proc. z nich przyznaje się do nadużywania alkoholu. Tradycyjnie najbardziej zagrożona alkoholizmem jest branża budowlana (16,9 proc.). Ostatnio częściej narażone są osoby, które prowadzą intensywny tryb życia a więc biznesmeni czy też politycy. Wśród artystów i dziennikarze również zauważa się zagrożenie alkoholizmem […]

Czytaj całość

Coraz więcej osób uzależnionych od alkoholu zapisuje się na terapie

W 2014 roku w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie zarejestrowało się 446 osób, a w tym roku do końca maja było 273. – Liczba osób zarejestrowanych nie odzwierciedla rzeczywistego zapotrzebowania a jest jedynie informacją o dostępności do leczenia oraz możliwości finansowych do zaspokajania potrzeb na terapię – podkreśla Aldona Wensierska, dyrektor wejherowskiego […]

Czytaj całość

Terapia uzależnienia od alkoholu

01

I Etap

Grupy terapeutyczne (psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne)

02

II Etap

Grupa „radzenia sobie z nawrotami”

03

III Etap

Grupa pogłębionej pracy nad mehanizmami choroby

Skontaktuj się z nami

Również telefonicznie pod nr tel.: 58-736-37-84 lub 730-092-908, w godzinach pracy rejestracji